Tomografia komputerowa

Dzięki tomografii komputerowej 3D otrzymujemy najdokładniejszy obraz radiologiczny. Badanie to pomaga lekarzowi w szybkiej i precyzyjnej diagnozie oraz pomaga wybrać najlepszą metodę leczenia stomatologicznego. Prześwietlanie promieniami RTG w wielu z nas budzi obawy, zadajemy sobie pytanie, czy jest bezpieczne dla zdrowia?

Tak! Jeśli diagnostyka jest wykonywana na wysokim poziomie za pomocą tak nowoczesnego sprzętu, jaki oferuje nasza klinika. Dzięki aparatowi Xmind Trium True low dose w pracowni rtg, dawka promienowania została zmniejszona o połowę w porównaniu do aparatów starszej generacji, co zapewnia wiarygodną ochronę radiologiczną pacjenta bez utraty jakości obrazu 3D,oferując najwyższą rozdzielczość.

Dlaczego tomografia komputerowa jest bardzo ważna w stomatologii?

W każdej dziedzinie medycyny, prawidłowa diagnostyka ma podstawowe znaczenie dla ustalenia właściwego procesu leczenia pacjentów. Jednym z jej elementów w przypadku stomatologii są badania rtg. W tym celu niezbędne jest często wykonanie zlecanych przez lekarzy badań takich jak  zdjęcie zębowe, pantomograficzne i tomografia komputerowa. Te ostatnie są najdokładniejszym rodzajem badania rtg, pokazującym w ujęciu 3D wszystkie struktury twarzoczaszki. Do wykonania badania służy specjalnie zaprojektowana pracownia rtg na terenie naszej kliniki, a badanie odbywa się przy ustawieniu pacjenta w pozycji stojącej.

Tomografia jest niezbędnym elementem podczas leczenia implantologicznego, pozwala w bezpieczny sposób planować implanty przez lekarza. Poprzez możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji zabiegu na ekranie monitora, tomografia komputerowa warunkuje bezpieczeństwo i precyzję przy wszczepianiu implantów w naszej klinice. Jest niezwykle ważna w przypadku niektórych procesów chorobowych toczących się w obrębie zęba, stanów zapalnych kości, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Tomografia komputerowa jest badaniem wykorzystującym promienie rentgenowskie do obrazowania tkanek w trzech płaszczyznach

CBCT jest szybką i bezpieczną odmianą tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. Skuteczność prowadzonego leczenia stomatologicznego oraz komfort pacjentów zależy w dużej mierze od dokładnej i trafnej diagnozy. Postawienie jej umożliwia właśnie tomografia jaką oferuje nasza klinika .Informacje uzyskane podczas tego badania mają ogromne znaczenie przy planowaniu zabiegów i określaniu potencjalnego ryzyka, wyborze najbardziej optymalnej metody leczenia. To dokładne badanie rtg , które daje pełny, trójwymiarowy obraz tkanek miękkich oraz kości pacjenta, co przekłada się na wiedzę między innymi o tym, jak przebiegło dotychczasowe leczenie, jaka jest ilość i rozmieszczenie kanałów zębowych, nerwów, naczyń, korzeni zębów, czy też, jaki jest układ kostny twarzoczaszki.

Endodoncja i tomografia zębów CBCT

Na zdjęciach rtg punktowych nie ma możliwości obejrzenia struktury zęba i kości w projekcji przestrzennej. Wiele informacji jest niewystarczających, przysłoniętych przez nakładające się na siebie elementy. Zastosowanie tomografii doskonale uwidacznia wszystkie konieczne do obejrzenia struktury. W związku z tym, mamy możliwość ocenić ząb w animacji komputerowej z każdej strony. Pacjent może obejrzeć swoje tkanki w trójwymiarze. Zaglądamy do jego wnętrza dzięki przekrojom warstwowym. Jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie nieprawidłowości i zaburzenia zarówno w jego wnętrzu, jak i w tkankach otaczających. Tomografia stożkowa CBCT pomaga ustalić ilość kanałów, ich przebieg, zakrzywienia, anomalie anatomiczne. Pozwala na uzyskanie obrazu zmian zapalnych w okolicy wierzchołkowej korzeni zębów ich lokalizację oraz zasięg, umożliwia odnalezienie dodatkowych kanałów zęba, ewentualnych złamań, pęknięć czy perforacji.

Tomografia stożkowa CBCT -protetyka i implanty

Dzięki niej możemy ocenić jakość oraz gęstość kości. Dobór implantu, jego długość i szerokość jest przeprowadzany na podstawie analizy zdjęcia CBCT. Dzięki tomografii lekarz może wybrać dogodne miejsce wprowadzenia wszczepu z zachowaniem odległości nerwów oraz ustalić kąt, pod którym implant zęba ma być później wkręcany pacjentowi.

Przed implantacją można ocenić postęp wykonanych zabiegów augmentacji kości, a także zaplanować implantację (wirtualny wybór typu i rozmiaru implantu oraz jego wirtualne wkręcenie) i stworzyć szablony do wprowadzenia wszczepów śródkostnych.

Tomografia CBCT jest zdjęciem warstwowym 3D o najmniejszym promieniowaniu.Dlatego tez dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia nie jest wysoka i wynosi ok. 5 -19 µSv, czyli praktycznie tyle samo co  zdjęcia panoramicznego Oczywiście zależy ona od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy.  Aparaty cyfrowe CBCT cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki.

Badania obrazowe 3D w naszej klinice są również niezbędne w trudnych przypadkach chirurgicznych zwłaszcza przed zabiegami operacyjnego usuwania zębów zatrzymanych. W przypadku dolnych zębów mądrości daje szczególnie istotne informacje na temat budowy i topografii ich korzeni w stosunku do kanału żuchwy, tomografia szczęki natomiast – ich położenia względem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, ale także względem korzeni zębów trzonowych.

Zalety tomografii 3D:

  • najwyższe standardy w diagnostyce RTG
  • niska dawka promieniowania
  • profesjonalizm i funkcja planowania zabiegów implantologicznych
  • możliwość wybrania danego obszaru do prześwietlenia, szczęki lub żuchwy lub całej twarzoczaszki
  • szybkość wykonania zdjęcia

Zdjęcia Pantomograficzne

Zdjęcie zwane również pantomogramem lub ortopantomogramem (w skrócie OPG) jest to zdjęcie rentgenowskie dające panoramiczny obraz kości szczęki i żuchwy, wszystkich zębów, a także stawów skroniowo żuchwowych i zatok szczękowych.

Wskazania do zdjęcia pantomograficznego

1. Choroby zębów i przyzębia

Próchnica - możliwe jest wykrycie ubytków próchnicowych niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym. Choroby przyzębia (paradontoza) -zdjęcie uwidacznia postęp zaniku kości towarzyszący temu schorzeniu oraz płaszczyzny zaniku. Problemy endodontyczne - zdjęcie obrazuje korzenie wszystkich zębów, dzięki czemu stomatolog jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z leczeniem kanałowym lub jego brakiem, np.: zmiany okołowierzchołkowe, torbiele, niedopełnione kanały, złamane narzędzia kanałowe.

2. Ekstrakcje zębów

Pantomogram pokazuje kształt oraz rozmieszczenie korzeni zębów, ich położenie w stosunku do zębów sąsiednich oraz innych struktur anatomicznych. Jest bardzo przydatne przy usuwaniu zębów mądrości (ósemek) tych wyrzniętych, jak i całkowicie zatrzymanych.

3. Leczenie implantologiczne

Pantomogram jest podstawowym zdjęciem rentgenowskim obok tomografii komputerowej przed wykonaniem zabiegu implantacji przez lekarza. Pomaga wstępnie zaplanować zabieg, dobrać odpowiedni implant i ocenić warunki anatomiczne dla przyszłej odbudowy protetycznej.

4. Leczenie ortodontyczne

Pozwala ustalić położenie zawiązków zębów jeszcze nie wyrzniętych, zaplanować przyszłe leczenie ortodontyczne.

5. Urazy zębów i twarzoczaszki

Zdjęcie pantomograficzne jest pomocne przy ocenie złamań korzeni zębów, złamań żuchwy i innych urazów w obrębie kości szczęk.

Zdjęcie pantomograficzne jest wykorzystywane w celu wykrycia ukrytych ognisk infekcji w jamie ustnej, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych. Tylko na podstawie wywiadu i badania stomatologicznego oraz po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego, stomatolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do takiego zabiegu.

Powrót

Artykuły blogowe

Poczytaj więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X