Implanty

Implanty zębów

Brak zębów wywołuje w jamie ustnej znaczące zmiany. Najczęściej z powodów estetycznych i praktycznych chcemy jak najszybciej przywrócić pierwotny stan uzębienia. Umożliwiają to implanty zębów. Są one najlepszą w obecnych czasach metodą odbudowy utraconych zębów, nie tylko ze względu na swoją trwałość, ale także z powodu komfortu, jaki dają w użytkowaniu podczas przeżuwania pokarmów.

Czym są implanty zębów?

Implanty to kilkumilimetrowe śruby, zastępujące korzeń zęba. Służą do odbudowy pojedynczych lub wielu braków zębowych. Następnie jest na nich mocowana korona protetyczna lub most. Zakłada się go, by uzupełnić większe braki zębowe. Dzięki implantom osoba, która straciła zęby, nie musi korzystać z protez ruchomych. Dzieje się tak, ponieważ implanty stomatologiczne do złudzenia przypominają anatomiczne siły żucia i wygląd naturalnych zębów. Implanty zębów są bezpieczne i nie mają żadnego negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta. Najczęściej zbudowane są z biozgodnego materiału, czyli tytanu, jest on całkowicie neutralny dla organizmu człowieka. Implanty nie wywołują reakcji alergicznych. Ponadto, mogą mieć różną powłokę, różne kształty i wymiary. Chronią przed zanikiem kości wokół utraconego zęba, dzięki czemu inne zęby nie ulegają rozchwianiu i nie wypadają.

Implanty zębów - pierwsze kroki

Na pierwszej wizycie poprzedzającej wykonanie zabiegu odbywa się konsultacja implantologiczna ze specjalistą, podczas której lekarz przeprowadzi dokładne badanie, ustali cały plan leczenia, wykona niezbędną rentgenodiagnostykę. Oceni również, jakie typy implantów będą najlepiej dopasowane do potrzeb pacjenta spośród wielu systemów implantologicznych dostępnych na rynku. Podczas wizyty pacjenci otrzymują pełne informacje dotyczące zarówno samego zabiegu, jak i odpowiedniego do niego przygotowania i postępowania w okresie po nim. Odpowiadamy na wszelkie pytania oraz ustalone zostają ceny implantów. Standardowo u wszystkich pacjentów implantologicznych przed leczeniem wykonujemy tomografię komputerową, która pozwala szczegółowo zaplanować zabieg i przeprowadzić go w bezpieczny i najmniej inwazyjny sposób.

Wstawienie implantu zębów

W celu zapewnienia pełnego komfortu pacjentom, procedury implantologiczne odbywają się zawsze w znieczuleniu miejscowym. Zabieg rozpoczyna się od wykonania nacięcia i odwarstwienia błony śluzowej, w okolicy gdzie ma być wprowadzony implant zębów. Następnie nawierca się kość szczęki lub żuchwy w miejscu braków w uzębieniu, wykonując jeden lub kilka otworów za pomocą specjalnych wierteł. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie implantu i dokładne zszycie odwarstwionej śluzówki. Całkowity czas zabiegu wstawiania implantów zębów wynosi maksymalnie godzinę. Leczenie w naszej klinice jest w pełni bezpieczne, a nad przebiegiem każdego zabiegu czuwa wykwalifikowany personel. Czasem bywa tak, że po zabiegu pojawia się niewielki obrzęk lub dolegliwości bólowe, zwykle konieczna jest wtedy antybiotykoterapia. Objawy znikają po jednym lub dwóch dniach od przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

Po maksymalnie dziesięciu dniach od założenia implantów stomatolog zdejmuje szwy. Proces zrastania się implantu z kością, czyli okres osteointegracji może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Na ten czas dentysta zwykle zakłada pacjentowi tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Dzięki niemu osoba po zabiegu nie odczuwa braków w uzębieniu. Dentysta ustala z pacjentem, jak często powinien odwiedzać gabinet stomatologiczny w celu kontroli implantu.

Implanty

Przygotowanie implantu zębów do założenia korony oraz cementowanie korony

Kolejnym etapem leczenia implantologicznego jest odsłonięcie implantu i nałożenie w jego miejsce śruby gojącej. Ułatwia ona wygojenie się błony śluzowej oraz formuje kształt dziąsła pod przyszłą koronę. Odbudowa protetyczna imitująca naturalne uzębienie jest ostatnim z etapów wstawiania implantów stomatologicznych. Lekarz zdejmuje śrubę gojącą, pobiera wyciski i przesyła je do laboratorium technicznego, gdzie wykonywana jest korona. W implancie umieszcza się łącznik tytanowy, do którego następnie przymocowuje się koronę (zwykle jest to korona pełnoceramiczna). Leczenie implantologiczne jest w tym momencie zakończone, jednak pacjent wciąż jest zobowiązany stawiać się na wizyty kontrolne tak często, jak zdecyduje stomatolog. W przypadku bezzębia możliwe jest wykonanie protezy utrzymującej się na wielu implantach.

Czym jest implant natychmiastowy?

Implant natychmiastowy jest to implant wszczepiany bezpośrednio po zabiegu usunięcia – ekstrakcji zęba. Wstawienie implantu następuje w miejscu po usuniętym zębie w jamie ustnej, z wykorzystaniem istniejącego zębodołu po ekstrakcji.

Kiedy wszczepiamy implanty natychmiastowe w Biniek Clinic i czy postępowanie w tym zakresie przebiega zawsze tak samo?

Po usunięciu zęba w miejscu po jego ekstrakcji, a także w całej jamie ustnej rozpoczyna się proces doprowadzający do nieodwracalnych zmian. Zęby zaczynają migrację, ze względu na zaburzenie pierwotnego zwarcia pomiędzy nimi. W miejscu, w którym wcześniej znajdował się ząb, zaczyna dochodzić do zaniku wyrostka kostnego. Wszystkie te procesy zachodzą stosunkowo krótkim czasie po usunięciu zęba, dlatego wszczepienie implantu powinno nastąpić jak najszybciej, aby była możliwość uzyskania jak najlepszego jego podparcia tkanką kostną, czasem nawet tego samego dnia, w którym doszło do utraty zębów. Nie zawsze jest to jednak możliwe...

Kiedy można założyć implant bezpośrednio po usunięciu zęba?

Zabieg taki nie tylko hamuje procesy zachodzące w obrębie jamy ustnej po ekstrakcji, ale także daje maksymalny komfort, ze względów estetycznych i praktycznych. Zabieg natychmiastowy jest możliwy tylko wówczas, jeśli w danym miejscu kość szczęki lub żuchwy pozwala na wprowadzenie wszczepu oraz jeśli nie wystąpiła żadna infekcja ani stan zapalny w miejscu usuniętego zęba. Ważne jest również to, by zębodół po ekstrakcji był na tyle mały, by stomatolog bez problemu mógł go odpowiednio powiększyć dla potrzeb danego wypełnienia. Istotną kwestią jest także kształt dziąsła, który w niektórych przypadkach może uniemożliwić wykonanie natychmiastowego zabiegu. Wyrostek zębowy powinien być odpowiednio szeroki i wysoki oraz mieć odpowiednią jakość kości, by nie wymagał odbudowy specjalnym materiałem. W niektórych przypadkach jedynym rozwiązaniem, aby doszło do wszczepienia implantu, może się okazać podniesienie dna zatoki szczękowej, co przesuwa implantację o 4-6 miesięcy. Istotne jest także to, by nie było przeciwwskazań ogólnoustrojowych do wykonania zabiegu.

Czy wszczepia się implanty zębów po kilku tygodniach od ekstrakcji?

Jeśli miejsce po usunięciu zęba wymagało dodatkowego zabiegu, na przykład wspomnianego podniesienia dna zatoki szczękowej i uzupełnienia specjalnym materiałem, musi minąć 8-12 tygodni przed wstawieniem implantów zębowych. Celem tego oczekiwania jest przygotowanie podłoża kostnego do wszczepienia implantu. To czas, kiedy kość buduje się w oparciu o materiał zastępczy, umożliwiając prawidłową implantację. Zadaniem pacjentów w tym okresie jest szczególna dbałość o higienę jamy ustnej, co jest niezwykle ważne dla jakości zespolenia. Po wyznaczonym przez lekarza czasie wykonuje się tomografię komputerową, która pozwala na ocenę stanu miejsca przygotowanego do wszczepienia implantu zębowego i wykonanie zabiegu.  

Czy można wszczepić implant wiele lat po usunięciu zęba?

Zdarza się, że pacjent z różnych powodów, często z powodu pojedynczych braków, dopiero po latach od usunięcia zęba decyduje się na wszczepienie implantu. Taki zabieg jest oczywiście możliwy, wymaga jednak gruntownej diagnostyki, którą przeprowadza lekarz dentysta. Opiera się ona przede wszystkim na ocenie stanu podłoża kostnego pod implant zęba oraz całej jamy ustnej i tomografii komputerowej w celu oceny grubości i stanu kości szczęki lub żuchwy. Odbywa się dokładna konsultacja implantologiczna, na podstawie której lekarz podejmuje wraz z pacjentem decyzję o możliwości przeprowadzenia zabiegu. Czasem konieczne jest uzupełnienie podłoża preparatem kościozastępczym i przeprowadzenie procedury podobnej do tej, którą wykonuje się u pacjentów, u których przeprowadza się implantację po kilku tygodniach od ekstrakcji. Czasem natomiast podłoże kostne jest na tyle dobre, że umożliwia natychmiastowe przeprowadzenie zabiegu, co jest oczywiście sytuacją najbardziej pożądaną. Warto pamiętać, by po usunięciu zęba od razu zatroszczyć się o jego odbudowę i uzupełnienie braków. To umożliwi optymalne warunki dla zabiegu implantologicznego.

Jakie są korzyści z implantacji natychmiastowej?

Wielką zaletą natychmiastowego zabiegu jest wygoda pacjenta. Tylko jedna wizyta w gabinecie stomatologicznym wystarczy, by dentysta wykonał nie tylko ekstrakcję zębów, ale również wszczepił implanty zębowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent jest narażony na stres tylko jednorazowo, a czas leczenia jest o wiele krótszy niż w przypadku tradycyjnego postępowania. Po wizycie, na której nastąpiło wstawienie implantu, należy odczekać około 3 miesiące – wtedy dentysta wykona RTG kontrolne i zacementuje właściwą koronę na implancie. Jednak największą korzyścią, jaka wiąże się z natychmiastowym wszczepieniem implantu, jest to, że pacjent minimalizuje ryzyko zaniku kości. W przypadku utraty zęba i odkładaniu w czasie wykonania zabiegu kość w miejscu po usunięciu stopniowo zanika. Dzięki natychmiastowemu sytuacja ta nie ma miejsca, a efekty zabiegu są bardzo dobre.

Decyzję co do takiego leczenia implantologicznego może podjąć tylko doświadczony lekarz dentysta, który w fachowy sposób oceni warunki do tego typu zabiegu. Pacjent również musi być odpowiednio poinstruowany, jak zachowywać się po zabiegu implantacji natychmiastowej.

Wiele osób uważa, że jedyną zaletą implantów natychmiastowych jest usunięcie dyskomfortu wynikającego z braku uzębienia. To nieprawda. Oprócz waloru estetycznego implanty natychmiastowe mają kilka innych właściwości m.in.:

  • skracają czas leczenia – przeprowadzenie zabiegu w ciągu jednej wizyty sprawia, że proces gojenia przebiega praktycznie o połowę krócej niż w przypadku kilku etapowej implantacji. Przeprowadzenie zabiegu w ciągu jednej wizyty sprawia, że proces gojenia przebiega praktycznie o połowę krócej niż w przypadku kilku etapowej implantacji.
  • zachowują pierwotny poziom kości, co zapewnia utrzymanie dziąseł na tym samym poziomie, na którym znajdował się naturalny ząb.

Od czego zależy powodzenie zabiegu?

Nawet jeśli pacjent spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki uzasadniające zastosowanie implantów natychmiastowych, należy pamiętać o dodatkowych czynnikach, które również mają wpływ na powodzenie zabiegu.

  • Usunięty ząb oraz pozostały po nim zębodół nie mogą wykazywać żadnych oznak stanu zapalnego.
  • Sąsiadujące zęby również powinny być zdrowe. Jakiekolwiek ogniska infekcji tj. zmiany okołowierzchołkowe, torbiele czy zaawansowana próchnica dyskwalifikują pacjenta do wykonania natychmiastowego zabiegu.
  • Zębodół powinien mieć odpowiednią wielkość. Jeśli będzie zbyt duży, nie zapewni dobrej stabilizacji przyszłemu implantowi.
  • Czynnikiem uniemożliwiającym wszczepienie implantów natychmiastowych jest też zbyt mała objętość kości.

Choć implant jest imitacją korzenia zęba, wykonaną z biozgodnych i sterylnych materiałów, co czyni go obojętnym dla naszego organizmu, kluczowa dla powodzenia zabiegu jest reakcja otaczającej kości na wprowadzenia implantu. To jej właściwości w dużej mierze mają wpływ na powstawanie dojrzałej tkanki kostnej na powierzchni implantu, która jest oznaką zakończonej sukcesem implantacji.

Higiena po wszczepieniu implantów

Osoby, które zdecydowały się na wstawienie implantu zębowego, muszą pamiętać o tym, że należy o nie w odpowiedni sposób dbać. Implanty nie są narażone na próchnicę, nie ulegają demineralizacji i nie są wrażliwe na gorące oraz zimne pokarmy. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z przestrzegania zasad higieny i regularnych wizyt w naszej klinice. W przypadku sztucznych zębów higiena jest bardzo istotna, a zaniedbania w tej kwestii mogą doprowadzić do zniszczenia i utraty implantu. O czym w szczególności pamiętać po zabiegu?

1. Regularne mycie zębów

Dbanie o stan uzębienia ‒ zarówno o implanty, jak i o naturalne zęby to przede wszystkim regularne szczotkowanie. Zęby powinniśmy myć przynajmniej dwa razy dziennie codziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Pamiętajmy, że zęby powinny być szczotkowane dokładnie, przez co najmniej dwie minuty. W zależności od preferencji możemy zdecydować się na szczoteczkę elektryczną, soniczną lub manualną.

2. Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Dbanie o zęby to również nitkowanie. Prawidłowo przeprowadzone, regularne nitkowanie umożliwia wyczyszczenie przestrzeni między zębami. W tym przypadku jest to w szczególności ważne, ponieważ korona na implancie znajduje się głęboko pod dziąsłem i mogą tam zalegać resztki pokarmów. Podczas czyszczenia zębów nitkę należy wprowadzić głęboko pod linię dziąseł. Można również używać szczoteczek międzyzębowych o różnych rozmiarach.

3. Płukanie jamy ustnej

Warto zaopatrzyć się w płyn do płukania jamy ustnej i oczywiście regularnie go używać. Dzięki jego bakteriobójczym właściwościom usuniemy drobnoustroje zalegające w trudno dostępnych miejscach i pozostałości pokarmu z jamy ustnej.

4. Regularne kontrole

Oczywiście musimy też pamiętać o regularnych wizytach stomatologicznych. Podczas takiej wizyty lekarz implantolog sprawdzi, czy z naszymi uzupełnieniami, a także zębami naturalnymi wszystko jest w porządku, a w razie potrzeby rozpocznie leczenie. Kontrola powinna odbywać się przynajmniej raz w roku, optymalnym rozwiązaniem jest kontrola co 6 miesięcy.

Co jeszcze warto wiedzieć o pielęgnacji implantów zębowych?

Powyższe kwestie dotyczące pielęgnacji implantu to absolutna podstawa. Dodatkowo warto zaopatrzyć w irygator stomatologiczny ‒ specjalne urządzenie, które pod ciśnieniem, umożliwia usunięcie resztek pokarmu okolic uzupełnień protetycznych.

Poczytaj o stomatologii

Poczytaj więcej
wpisz: uoyu

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X